Kente Uyum Birimi
BİRİM HAKKINDA

Göçle gelen bireylere çok dilli hizmet veriyoruz.

İnsanlar; toplumsal, ekonomik ve siyasi sebeplerden ötürü bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine hareket edebilmektedir. Coğrafik olarak önemli bir konumda yer alan ülkemiz, birçok yabancıya ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizde yeni bir yaşama başlayan kişiler, değişim olgusuyla karşı karşıya kalmışlardır. Göçle gelen bireylerin değişim sürecinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak ve yaşadıkları kente adaptasyonlarını sağlamak için Kente Uyum Birimi kurulmuştur. Birimde çok dilli hizmet verilmektedir.

BİLGİ PAYLAŞIM SEMİNERLERİ
Kira ve mülkiyet hakkı, çalışma izni, medeni haklar, uluslararası koruma ve geçici koruma rejimleri, yasal statü başvuru koşulları ve itiraz süreçleri gibi konularda belirli periyotlarla mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik Arapça ve/veya Farsça tercüman ve avukat eşliğinde bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra uzmanlar eşliğinde çocuk evliliği, mahremiyet, madde bağımlılığı, kadın sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında da bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
DEVAMINI GÖR
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ATÖLYESİ
Psikolojik Sağlamlık Atölyesi; Zeytinburnu’nda yaşayan kız ve erkek çocuklarının psikolojik sağlığının ve psikososyal dayanıklılığının güçlendirilmesi amacıyla klinik olmayan psiko-sosyal ve koruma metodolojilerinden oluşan, bireysel ve sosyal faktörlerin karmaşık etkileşimini ele almayı amaçlayan anadilde düzenlenen atölyelerdir. Bu atölye çalışmaları olumlu sosyal ilişkiler, saygı, özgüven ve akran desteği etrafında toplanır ve aynı katılımcı grubu için aynı iki kolaylaştırıcı tarafından haftada bir kez yürütülmektedir.
DEVAMINI GÖR
ŞİDDETSİZ EBEVEYNLİK ATÖLYESİ
Şiddetsiz Ebeveynlik atölyelerinde ise psiko-sosyal sağlamlık atölyelerine katılan çocukların ebeveynleri, çocuk gelişimini daha iyi anlamak ve çocuklarına şiddet kullanmadan daha iyi bakmalarına destek olmaları hedeflenerek 10 adet yapılandırılmış grup oturumları düzenlenmiştir.
DEVAMINI GÖR
SOSYAL UYUM AKTİVİTELERİ
DİL KAFE
Zeytinburnu’nda yaşayan Türk ve mülteci kadınların haftada bir buluşup kültürlerarası temalara değinerek birbirlerini ve kültürlerini tanıma, Türkçe konuşma pratiği yapma ve sosyal bağlantıları teşvik etme fırsatı yakaladıkları bir aktivitedir.
DEVAMINI GÖR
KADIN KOMİTESİ
Yıl boyunca aktivitelere katılıp tanışma imkânı bulan kadınlar, toplum temelli mekanizmalara dâhil olmak, kendi topluluklarının ihtiyaçlarına yönelik projeler üzerinde çalışmak üzere “Kadın Komitesine” dâhil edilmişlerdir. Belirli aralıklarla toplanan komite, toplum katılım sorumluları kolaylaştırıcılığında yapılan oturumlarda topluluklarının yaşadıkları sorunlardan ve bu sorunlara yine kendi kaynakları ile getirebilecekleri çözüm önerilerini konuşmaktadırlar. Ortaya atılan çözüm önerileri projeye dönüştürülmekte ve bu proje hayata geçirilmektedir.
DEVAMINI GÖR
OKUMA KULÜBÜ
Türkçe kursu ve Uyum Okulu’nu başarıyla bitiren mülteci çocukların kitap okuyup, okuduklarını yaşıtlarıyla tartışma ortamı buldukları bir aktivitedir. Çocuklar haftada bir kez bir araya gelmeye ve toplum katılım sorumlularından da destek alarak Türkçe bir çocuk dergisi çıkarılmaktadır. Bu çocuk dergisi; çocukların çizim ve yazıları, kendi topluluk üyeleriyle yaptıkları (çocuk haklarıyla ilgili) röportajlar, bulmacalar ve oyunlardan oluşmaktadır.
DEVAMINI GÖR
GEZİLER
Sosyal uyumu desteklemek adına göçle gelen çocuk ve gençler İstanbul’un çeşitli kültürel noktalarına götürülerek tanıtımlar yapılmakta ve Türkçe konuşma pratiği gün boyu devam etmektedir.
DEVAMINI GÖR
GENÇLİK GİRİŞİMİ
Gençlik Girişimi, Zeytinburnu’nda ikamet eden genç mülteci çocukların kendi topluluklarında gördükleri sorunlara yönelik kendi imkânları ile çözüm getirebilecek bir proje üzerinde çalışmalarına imkan tanıyacak oturumlardan oluşmaktadır. Katılımcılar; gençler için psiko-sosyal dayanıklılık programına katılıp ve çocuk koruma, cinsiyet, psikolojik ilk yardım, insan hakları/çocuk hakları ve toplum temelli programlama gibi konularda eğitimler almaktadır. Gençler, katılımcı eylem araştırması ve sosyal uyum gibi kendileriyle ilgili konularda eylemler yürütmeleri için desteklenmektedir. Katılımcılar her üç ayda bir değişecek ve araştırmalarına dayanarak topluluk iyileştirme projesine katılmaya davet edilmektedir.
DEVAMINI GÖR
İLÇE KOORDİNASYON TOPLANTILARI
Yerel hizmet sağlayıcılarının korunmasız mülteci, sığınmacı ya da göçmen bireylere yönelik daha iyi koruma sağlayabilmesi amacıyla Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum aktörlerinin düzenli olarak katıldığı koordinasyon toplantıları düzenlenmektedir. Bu koordinasyon toplantıları, hizmet sağlayıcılar arasındaki diyalogu teşvik ettiği ve ilçe düzeyinde hizmet haritasının düzenli olarak güncellenmesini sağladığı için etkili yönlendirmeleri de kolaylaştırmaktadır.
DEVAMINI GÖR
ÇOCUKLAR İÇİN UYUM OKULU
Çeşitliliğin zenginlik olduğu anlayışı ile hayat bulan Uyum Okulu; göçmenlerin toplumla uyumu sürecinde yaşanması olası olan problemleri en aza indirmek, uyum süreçlerini hızlandırmak, eğitim açıklarını kapatmak gibi hususları hedef edinmiştir. Uygulamalı bir çalışma olan Uyum Okulu, çeşitli sebeplerle okula gidemeyen, kendini ifade edebilecek kadar Türkçe bilen, 6-14 yaş arası tüm çocukları hedef alan bir çalışmadır. Uyum Okulu’nda göçmen çocukların Türk Kültürü’nü anlamaları ve tanımaları için sosyal, kültürel çalışmaların yanı sıra tarih ve coğrafya gibi alanlarda da eğitim verilmektedir.
DEVAMINI GÖR
+1
GÖÇMEN KADINLAR KULÜBÜ
Göçmen Kadınlar Kulübü’ndeki kadınların bilgilerini arttıracak çeşitli eğitimler (hijyen eğitimi, kadın sağlığı eğitimi, çocuklarla ilgili eğitimler vb.) verilmesinin yanı sıra haklara ilişkin seminerler de düzenlenmektedir.
DEVAMINI GÖR
+5
KAR SERÇESİ
Göçmen Kadınlar Kulübünü tamamlayan kadınlar çanta, maske ve çeşitli ürünlerin üretildiği “Kar Serçesi” atölyesinde çalışma imkanı bulmaktadır. Kadınlar, hem meslek edinebilmeleri hem de kurulan atölye de çalışarak deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.
DEVAMINI GÖR
Ömer Arısoy
Kadim Anadolu irfanımız ne güzel ifade etmiş; “Düşenin elinden tutmak” diye. Düşenin elinden tutmak, tutup kaldırmak, yürümesine ve hayata devam etmesine yardım etmek, bizim milli hasletlerimizden biridir. Bu milli düsturumuzu son yıllarda genel ve yerel siyasetimizin temeli haline getirdiğimizi milletimiz fark etmiştir.
Devamını Oku...
Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı