HİZMET HAKKINDA

Eğitimler

“Bilinçli Birey, Güçlü Aile” sloganıyla yola çıkan AKDEM, her yaş grubundan bireye çeşitli eğitimler sunarak aile birliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimler; sağlık, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkisi, değerler ve haklar gibi pek çok güncel ve doğru bilgiyi halka ulaştırmayı hedeflemektedir. Eğitimlere katılabilmek için, AKDEM’e kayıt olunması gerekmektedir. Eğitimler kontenjan dolduktan sonra açılır ve diğer tüm hizmetler gibi ücretsizdir.

+5

Yetişkin Eğitimleri, kişinin hem birey hem de ebeveyn olarak gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan eğitimlerdir.

Eğitimler içerik olarak kişilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına kadın-erkek, genç-yaşlı her bireyin hayatta her zaman karşısına çıkabilecek konuları kapsamaktadır.

+1
ANNELİK EĞİTİMİ
Tüm anne ve anne adaylarına yönelik hayata geçirilen eğitimde; anneler çocuklarının gelişim sürecindeki davranışları hakkında bilgi sahibi olmakta ve çeşitli etkinliklerde birlikte nitelikli vakit geçirmektedirler.
DEVAMINI GÖR
+1
BABA OKULU
Çocuk ve baba iletişiminde en önemli noktalara değinen eğitim; çocuk yetiştirme modelleri, ebeveynlik tarzları, koşulsuz ebeveynlik gibi konuların yanı sıra çeşitli etkinlik ve uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.
DEVAMINI GÖR
KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİ
18 yaş ve üzeri kadınlara yönelik düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitimi; kadınların beden sağlığı ve temizliği, aile planlaması, cinsellik, beslenme ve iletişim gibi konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
DEVAMINI GÖR
PRATİK BİLGİLER EĞİTİMİ
18 yaş ve üzeri tüm kadınlar için düzenlenen eğitim; ev ve mutfak için pratik bilgiler, ilk yardım, ev kazaları, tıbbi bitkiler gibi çeşitli konuların yanı sıra, kültürel gezileri de kapsamaktadır.
DEVAMINI GÖR
GEBELİK EĞİTİMİ
Gebelik Eğitimi, çocuk sahibi olmaya aday annelere yönelik bir eğitim olup, gebelik sürecinde yapılması gerekenler, beslenme, anne sütü ve emzirme, yeni doğan bakımı ve gebelik sonrası annenin fiziksel ve psikolojik sağlığı gibi çeşitli konular içermektedir.
DEVAMINI GÖR
ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ
Çevrenin korunması için tutum, değer yargısı, bilgi ve becerilerin gelişmesi ve kazanımların davranışa dönüşerek çevre dostu bireylerin oluşmasını amaçlayan bilinçlendirme eğitimidir. Çevre kirliliği, atıklar, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi konularda farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitim 18 yaş üzeri kadınlara yöneliktir.
DEVAMINI GÖR
+1
HAYAT DOLU BULUŞMALAR
Eğitim hayatını tamamlayamamış 18-35 yaş arası kadınlar için hazırlanan eğitim; Türkçe, matematik, coğrafya ve sosyal bilgiler modüllerinden oluşmaktadır. Bu eğitimle kadınların sosyal becerilerini geliştirerek özgüvenlerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
DEVAMINI GÖR

Çocuk Eğitimleri; 3-6 yaş grubu çocukların, uzman eğitimciler eşliğinde aldıkları eğitimlerdir.

Çocukların hem psikolojik hem de sosyal gelişimlerini destekleyerek sağlıklı birer birey olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır.

ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI
Ebeveynlerin yetişkin eğitimlerine katılma dönemlerine göre planlanmaktadır. Eğitime katılan ebeveynlerin 3-6 yaş arası çocuklarına yönelik düzenlenen okul öncesi eğitim; çocukların duygusal, psiko-motor, bilişsel, öz bakım ve dil gelişimlerini destekleyen yapılandırılmış çalışmalardan oluşmaktadır.
DEVAMINI GÖR
+1
DRAMA EĞİTİMİ
Yaratıcı Drama; çocukların dil-bilişsel, psiko-motor ve sosyal–duygusal gelişiminin desteklenmesini hedefleyen bir sanat dalıdır. 7-9 yaş grubu çocukların özgüven ve empati becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen drama eğitimi, beden dili ve duygu farkındalığını da desteklemektedir.
DEVAMINI GÖR
+1
MİNİK ÇEVRECİLER
5-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan Minik Çevreciler Eğitim çalışmasında; her hafta ayrı bir modül işlenerek, çocukların doğayı koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren arttırılması amaçlanmaktadır. Fen ve doğa çalışmaları ile sanat etkinlikleri şeklinde hazırlanmış modüller, alan ve kültür gezileriyle desteklenmektedir.
DEVAMINI GÖR
+2
TRAFİK EĞİTİMİ
Eğitimde; 4-6 yaş grubu çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında trafik işaretleri, trafik kuralları ve trafikte güvenli olmak konuları işlenmektedir. Çocukların öğrendikleri bu yeni bilgiler eğitim sonunda İBB Trafik Eğitim Parkı’na yapılan eğitici gezi ile desteklenmektedir.
DEVAMINI GÖR
+1
OKUL OLGUNLUĞU KAZANDIRMA EĞİTİMİ
İlkokula yeni başlayacak çocukların akademik ve/veya bilişsel yeterlilikleri yoksa yapılan psikolojik değerlendirmeden sonra Okul Olgunluğu Testi’ne alınmakta ve yaz dönemi boyunca eğitime tabi tutulmaktadırlar. Eğitimi tamamlayan çocuklar tekrar teste tabi tutularak okul olgunluğunun ölçülmesi ve buna ilişkin ailenin ve okulun bilgilendirilmesini kapsayan eğitim programıdır.
DEVAMINI GÖR

Çocuklar ve annelere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen eğitimlerdir.

Bu eğitimler; katılımcıları bilinçlendirip farkındalık düzeylerini arttırırken anne ve çocukların birbirleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamakla birlikte, aralarındaki iletişimi destekler.

+1
DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler Eğitimi’nde; çocukların sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, özgür düşünebilme, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk, adalet, güven, yardımseverlik gibi değerleri kavrayıp edinebilmeleri hedeflenmektedir. 7-8 yaş grubu çocuklara ve annelerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde; annelere, çocukların edindikleri bu değerleri günlük hayatlarında nasıl destekleyebilecekleri öğretilmektedir.
DEVAMINI GÖR
+2
YAZ OYUNLARI ATÖLYESİ
Yaz Oyunları Atölyesi; 5-6 yaş grubu çocuklar ve annelerine yönelik gerçekleştirilen çalışmadır. Eğitimde çocukların; fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal kapasitelerinin gelişmesine fırsat veren geleneksel oyunlar yer almaktadır. Anne ve çocukların birlikte oyunlar oynayarak kaliteli zaman geçirmesinin yanında takım çalışması, sorumluluk alma ve birbirlerini anlama becerileri desteklenmektedir.
DEVAMINI GÖR
KIŞ OYUNLARI ATÖLYESİ
Oyuncak Atölyesi, 3-6 yaş grubu çocuklar ve annelerine yöneliktir. Atık malzemelerden oyuncak yapımının gerçekleştirildiği çalışmada, anneler çocukları için oyuncaklar yapmakta, çocuklar da anneleriyle birlikte tamamladıkları oyuncaklardan oyunlar kurarak eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmektedirler.
DEVAMINI GÖR
+1
ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI: MAHREMİYET EĞİTİMİ
Mahremiyet Eğitimi gerçekleştirilen drama çalışmalarıyla; 10-12 yaş grubundaki çocuklara kendisinin ve diğer insanların özelinin/özel alanının farkına varması, sosyal hayat içerisinde özel alanını koruyabilmesi, hayır diyebilmesi, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gerektiğini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin ebeveynlere yönelik kısmında ise çocukların bu eğitimde öğrenilen bilgileri ebeveynlerin nasıl destekleyebileceklerine yönelik bilgiler sunmanın yanı sıra, çocuğun cinsel gelişim evreleri ve cevaplaması zor sorulara nasıl yanıt verileceğine ilişkin bilgiler sunmaktadır.
DEVAMINI GÖR
+1
ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Demokratik bir düzende yaşamak için gerekli önkoşullar olan bilgi, beceri ve değerler öğrenilmeli ve yaşam boyu beslenmelidir. Demokrasi ve insan hakları ile ilgili temel kavramların çocuklar tarafından anlaşılması gerekirken, insanlık onuru, hoşgörü ve saygı gibi değerlerle işbirliği, eleştirel düşünme ve kendi haklarını savunma gibi beceriler, demokratik bir ortamda uygulama ve deneyim edinme yoluyla ve mümkün olan en küçük yaştan itibaren öğrenilmelidir. 8-10 yaş grubu çocuklar ve ailelerine ulaşmayı hedefleyen Çocuk Hakları Eğitimi ile aile bireylerinin ve çocukların yasal olarak tüm dünyada geçerli olan çocuk haklarının farkında olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Aile içi şiddet, çocuk işçi, erken yaşta evlilik ve okula gitmemek/gönderilmemek gibi toplumumuzda var olan problemlere karşı farkındalık artışını sağlayan eğitimde, çocuklar haklarını sanatsal etkinliklerle eğlenceli bir şekilde öğrenmektedir.
DEVAMINI GÖR

2-6 yaş grubundaki çocukların ihtiyaçları doğrultusunda önceden hazırlanmış hedeflere ulaşmayı amaçlayan birebir eğitimdir.

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden farklılık gösteren 2-6 yaş grubundaki bireylere bireyselleştirilmiş eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Programa katılan öğrencilerin değerlendirme süreci sonrasında gelişim alanları itibariyle düzeyleri ve gereksinimleri belirlenerek bu gereksinimlerin karşılanması amacına yönelik hedefler ve eğitim programları belirlenmektedir.

0-6 yaş grubunda eğitime başlayacak olan öğrencilere uygulanan Denver Gelişim Testi sonuçları esas alınarak öğrencilere hedefler belirlenir ve bireysel eğitim planları oluşturulur. 2-6 yaş grubundaki genellikle otizm tanılı öğrenciler için ise Yoğunlaştırılmış Bireysel Eğitim programı uygulanır. 

Yoğunlaştırılmış Bireysel Eğitim programını bitiren ya da bireysel eğitiminin grup eğitimiyle desteklenmesi gereken öğrenciler Grupla Desteklenen Bireysel Eğitim programına yerleştirilirler.

Grupların planlaması grup üyelerinin yaş, engel, ihtiyaç ve seviyeleri baz alınarak gerçekleşmektedir.

Grup Eğitimleri; engelli bireylerin yaşıtlarıyla iletişim kurmasını, bireysel eğitimlerde kazandığı davranışları genellemesini, grup aktivitelerine katılmasını ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Bireysel eğitimini tamamlayan ve okul öncesi becerilerinin desteklenmesi gereken 3-6 yaş grubundaki çocukların paylaşmayı, dayanışmayı ve sosyalleşmeyi öğrenmeleri ve bazı temel becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim programıdır.
DEVAMINI GÖR
AKADEMİK DESTEK EĞİTİMİ
7-12 yaş grubundaki hafif derecede zihinsel engeli olan, akranlarıyla aynı sınıfta veya kaynaştırma öğrencisi olarak okula devam eden çocukların okul derslerine akademik destek vermeyi hedefleyen eğitim programıdır.
DEVAMINI GÖR
BAĞIMSIZ YAŞAMA DESTEK
Engelli bireylere, günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilecekleri temel becerilerin kazandırılmasını hedefleyen eğitim programıdır.
DEVAMINI GÖR
SANAT ÇALIŞMALARI
Program, yaş ve engel düzeylerine göre öğrencilerin sosyal davranış kazanmalarını, ince kas gelişimini destekleyerek, yeteneklerini geliştirici el sanatları ve atölye çalışmalarından oluşmaktadır.
AKDEM EL SANATLARI GRUBU
Programda yürütülen çalışmalar; engelli bireylerin çevrelerini tanımalarına, kendilerini ifade etmelerine, sosyalleşmelerine, ince kas gelişimlerine, yaptıkları işten haz ve mutluluk duyarken, duygu ve düşüncelerini geliştirerek çevrelerindeki yaşamı algılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu etkinlikler takı tasarım, ahşap boyama, ebru sanatı, resim ve sanatsal faaliyet çalışmalarıdır.
DEVAMINI GÖR
GALOŞ YAPIMI
Galoş yapımı atölye çalışmasında engelli bireylerin becerisine dayalı olarak basit aletlerle; beceri, iş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme ve kas gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Galoş Eğitimi’nde öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yine kurum içerisindeki ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
DEVAMINI GÖR
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI
Engelli bireylerin özel gün ve programlarda sergilenmek üzere dans, tiyatro ve müzik gösterisiyle bedensel ve bilişsel yeteneklerinin keşfedilmesini hedefleyen programdır.
AKDEM MÜZİK GRUBU
Farklı engel gruplarından oluşan özgüven ve benlik algısını arttırmak, keşfetme yetilerini desteklemek, motor, taklit, sosyal beceriler ve ifade edici dil becerilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. AKDEM Müzik Grubu birçok etkinlikte yer almaktadır. AKDEM Müzik Grubu; 7 Mental Retardasyon, 1 Otizm, 1 Spina Bfida tanılı ve 1 görme engelli 10 öğrenciden oluşmakta ve her geçen gün büyümektedir.
DEVAMINI GÖR
+1
AKDEM HALK OYUNLARI GRUBU
Engelli bireylerin; bedensel ve bilişsel yeteneklerinin keşfedilmesine, sosyalleşmesine, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Yeterli bedensel ve bilişsel becerilere sahip olan öğrenciler çeşitli yörelere ait halk oyunlarını özel gün ve programlarda sergilemektedir.
DEVAMINI GÖR
SPOR AKTİVİTELERİ
Engelli bireylerin, sağlık ve fiziksel gelişim yönünde faydalanabilecekleri ve çevrelerini tanıyıp uyum içinde hareket etmeyi öğrenebilecekleri programdır.
DEVAMINI GÖR
Ömer Arısoy
Kadim Anadolu irfanımız ne güzel ifade etmiş; “Düşenin elinden tutmak” diye. Düşenin elinden tutmak, tutup kaldırmak, yürümesine ve hayata devam etmesine yardım etmek, bizim milli hasletlerimizden biridir. Bu milli düsturumuzu son yıllarda genel ve yerel siyasetimizin temeli haline getirdiğimizi milletimiz fark etmiştir.
Devamını Oku...
Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı