EĞİTİM HİZMETLERİ HAKKINDA

Engellilere Yönelik
Grup Eğitimleri

Grup Eğitimleri; engelli bireylerin yaşıtlarıyla iletişim kurmasını, bireysel eğitimlerde kazandığı davranışları genellemesini, grup aktivitelerine katılmasını ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Grupların planlaması grup üyelerinin yaş, engel, ihtiyaç ve seviyeleri baz alınarak gerçekleşmektedir.

Engelli hizmetlerinden yararlanmak için komisyon değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Başvuru yapılması halinde komisyon randevuları AKDEM tarafından oluşturulmaktadır.

+13

Bireysel eğitimini tamamlayan ve okul öncesi becerilerinin desteklenmesi gereken 3-6 yaş grubundaki çocukların paylaşmayı, dayanışmayı ve sosyalleşmeyi öğrenmeleri ve bazı temel becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim programıdır.

7-12 yaş grubundaki hafif derecede zihinsel engeli olan, akranlarıyla aynı sınıfta veya kaynaştırma öğrencisi olarak okula devam eden çocukların okul derslerine akademik destek vermeyi hedefleyen eğitim programıdır.

Engelli bireylere, günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilecekleri temel becerilerin kazandırılmasını hedefleyen eğitim programıdır.

Program, yaş ve engel düzeylerine göre öğrencilerin sosyal davranış kazanmalarını, ince kas gelişimini destekleyerek, yeteneklerini geliştirici el sanatları ve atölye çalışmalarından oluşmaktadır.

AKDEM EL SANATLARI GRUBU

Programda yürütülen çalışmalar; engelli bireylerin çevrelerini tanımalarına, kendilerini ifade etmelerine, sosyalleşmelerine, ince kas gelişimlerine, yaptıkları işten haz ve mutluluk duyarken, duygu ve düşüncelerini geliştirerek çevrelerindeki yaşamı algılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu etkinlikler takı tasarım, ahşap boyama, ebru sanatı, resim ve sanatsal faaliyet çalışmalarıdır.

GALOŞ YAPIMI

Galoş yapımı atölye çalışmasında engelli bireylerin becerisine dayalı olarak basit aletlerle; beceri, iş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme ve kas gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Galoş Eğitimi’nde öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yine kurum içerisindeki ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.

Engelli bireylerin özel gün ve programlarda sergilenmek üzere dans, tiyatro ve müzik gösterisiyle bedensel ve bilişsel yeteneklerinin keşfedilmesini hedefleyen programdır.

AKDEM MÜZİK GRUBU

Farklı engel gruplarından oluşan özgüven ve benlik algısını arttırmak, keşfetme yetilerini desteklemek, motor, taklit, sosyal beceriler ve ifade edici dil becerilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. AKDEM Müzik Grubu birçok etkinlikte yer almaktadır. AKDEM Müzik Grubu; 7 Mental Retardasyon, 1 Otizm, 1 Spina Bfida tanılı ve 1 görme engelli 10 öğrenciden oluşmakta ve her geçen gün büyümektedir.

AKDEM HALK OYUNLARI GRUBU

Engelli bireylerin; bedensel ve bilişsel yeteneklerinin keşfedilmesine, sosyalleşmesine, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Yeterli bedensel ve bilişsel becerilere sahip olan

Engelli bireylerin, sağlık ve fiziksel gelişim yönünde faydalanabilecekleri ve çevrelerini tanıyıp uyum içinde hareket etmeyi öğrenebilecekleri programdır.

Ömer Arısoy
Kadim Anadolu irfanımız ne güzel ifade etmiş; “Düşenin elinden tutmak” diye. Düşenin elinden tutmak, tutup kaldırmak, yürümesine ve hayata devam etmesine yardım etmek, bizim milli hasletlerimizden biridir. Bu milli düsturumuzu son yıllarda genel ve yerel siyasetimizin temeli haline getirdiğimizi milletimiz fark etmiştir.
Devamını Oku...
Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı